مشخصات استاندارد
PETROBRAS 2018 استاندارد

استانداردهاي نفت برزيل
Petroleo Brasileiro
PETROBRAS استاندارد
Petroleo Brasileiro S.A. — Petrobras, more commonly known as simply Petrobras, is a semi-public Brazilian multinational corporation in the petroleum industry headquartered in Rio de Janeiro, Brazil. The companys name translates to Brazilian Petroleum Corporation — Petrobras.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 1308 کد استاندارد : 139
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : نفت انرژي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

PETROBRAS جدیدترین استانداردهای
PETROBRAS N-0115 J
PETROBRAS N-0115 J:2019
PETROBRAS N-0442 R
PETROBRAS N-0442 R:2019
PETROBRAS N-1192 D
PETROBRAS N-1192 D:2019
PETROBRAS N-1594 J
PETROBRAS N-1594 J:2019
PETROBRAS N-1595 H
PETROBRAS N-1595 H:2019
PETROBRAS N-1692 D
PETROBRAS N-1692 D:2019نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2022© Hercules Ebooks Institute